CreaDownloads

CreaStuff

Wedstrijd Grote Prijs Paul Martin 2016
Resultaten bevraging leden 2015
Algemene Ledenvergadering 2015 – presentatie
Navraag salon 2015

Navraag salon 2015

Sponsordocument
Welkomstmap
Resultaten ledenenquête 2014

Beste leden,

Eind vorig jaar hield het bestuur een anonieme bevraging onder onze leden.
Waarom we dit deden? Na alle probleempjes en misverstanden 2013 wilden wij als bestuur er resoluut voor gaan om een open beleid te vormen en dit in samenspraak met onze leden. Wij staan open voor suggesties, opmerkingen, … want ook wij moeten als nieuw bestuur nog heel wat leren. En hoe kan je dat beter dan te luisteren naar onze leden? Vandaar deze anonieme bevraging onder de vorm van een anonieme enquête. Zo kon iedereen die dat kon en wou volop zijn gedacht zeggen, suggesties doen, …

Voor ons was het alvast een belangrijk hulpmiddel om onze jaarlijkse algemene vergadering én het programma voor het werkjaar 2015 uit te stippelen. We wilden vooral meer te weten komen over jullie wensen, vragen, verzuchtingen, … om zo stelselmatig te bouwen aan een programma waarin iederéén zich kan vinden, waarin iederéén een plekje heeft. We beseften op dat ogenblik immers dat we als “vers” bestuur nog heel wat kunnen bijleren en dat er op velerlei vlakken nog kan bijgestuurd worden. In december 2014 zijn met behulp van deze resultaten dan ook naarstig aan de slag gegaan met het oog op een spetterend 2015.

In totaal legden 22 leden deze enquête af. Van 1 lid konden de antwoorden spijtig genoeg niet automatisch verwerkt worden. Deze commentaren hebben we echter wél per mail toegestuurd gekregen en hebben we daarom ook onderaan als bijlage opgenomen. Dit bracht ons op een totaal van 23 leden die de bevraging invulden, wat op een totaal van 33 effectief actieve leden (37 op papier) zeker niet slecht is.

We willen jullie dan ook allemaal nog eens hartelijk danken voor jullie input in deze want het vroeg toch wel even tijd. Een dikke merci daarvoor!

Wij hebben er als bestuur alvast aardig wat uit opgestoken, en hebben ook al heel wat ideetjes voor 2016 in onze achterzak zitten. Voor 2015 wilden we vooral eerst met de in geel aangeduide opmerkingen aan de slag gaan omdat dit vooral de rode draad door het geheel van de ganse bevraging was: meer structuur, een strakkere planning en timing op de fora, beter uitgewerkte workshops met een voor- en nabespreking. We hopen dat we daar dit jaar al een deel van konden inlossen en hopen naar 2016 dit nog beter te kunnen uitwerken.

Uiteraard willen we jullie het overzicht geven van alle binnengelopen antwoorden. Wie weet welke tips en ideetjes komen daar dan weer verder uit?
En last but not least willen we jullie zeker op het hart drukken: is er iets waar je onder het resterende werkjaar nog op botst, waar je nog aan denkt, waar je je zeker niet (of helemaal wél) in kan vinden, aarzel niet ons aan te spreken of even een mailtje te sturen naar bestuur@fotocrea.be! Want énkel door jullie éigen input kunnen we samen als groep vooruit geraken!
Want … stilstaan is achteruitgaan 😉 Dus laat maar komen die tips!

Veel leesplezier!
Jullie bestuur

Crea logo

Scroll Up