Reglement Fotowedstrijd ‘Wommelgem fotografeert’

FOTOWEDSTRIJD ‘WOMMELGEM FOTOGRAFEERT’ 2022

Reglement :

Ook dit jaar organiseert Fotoclub Crea Wommelgem een fotowedstrijd onder de titel ‘Wommelgem Fotografeert’ die uiteraard corona-proof verloopt via digitale weg. Het is de bedoeling deelnemers de gelegenheid te bieden opbouwende commentaar te ontvangen op hun werken, en tevens hun foto’s buiten hun ‘corona-bubbel’ te tonen. Deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.

 1. De wedstrijd staat open voor alle personen die hun wettelijke verblijfplaats in Wommelgem hebben, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Leden en oud-leden van Fotoclub Crea Wommelgem zijn echter uitgesloten van deelname.
 2. Het onderwerp van de foto’s is volledig vrij, maar uiteraard mogen de ingezonden werken niet aanstootgevend zijn of inbreuk plegen op de goede orde of goede zeden. Deze wedstrijd draait niet om techniek maar wel om de unieke kijk op de wereld. Foto’s mogen al dan niet bewerkt zijn met bewerkingsprogramma’s naar keuze van de deelnemer
 3. De ingezonden werken mogen gemaakt zijn met een digitaal fototoestel, gsm, smartphone of gelijk welk ander middel.
 4. Door hun deelname verklaren de deelnemers dat zijzelf de auteur zijn van het ingezonden werk. Bijgevolg zullen enkel zij verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan bij inbreuk op de auteursrechten. Daar waar personen herkenbaar afgebeeld worden op de ingezonden beelden, verklaren de auteurs dat zij de toelating hebben van de betrokkenen om deze foto te gebruiken voor deelname aan de wedstrijd en eventuele publicatie ervan op de website van Fotoclub Crea Wommelgem, de facebook-pagina’s van de club of andere middelen, gekozen door Fotoclub Crea Wommelgem teneinde de beelden in de kijker te plaatsen. Uiteraard behoudt de deelnemer de volledige auteursrechten op zijn werk.
 5. Elke deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden. Dit kan enkel door de foto’s in te
  zenden naar https://fotocrea.be/wofo/. Bij zijn inzending dient de deelnemer zijn
  naam, adres en email-adres te vermelden en mag (maar moet hij niet) een woordje
  uitleg geven bij zijn werk.
 6. Elke digitale foto dient de naam van de deelnemer te vermelden samen met een volgnummer (1, 2 of 3).
 7. De werken dienen ingediend te worden voor uiterlijk 1 mei 2022. Werken die later worden ingediend komen niet in aanmerking.
 8. Een jury, bestaande uit leden van Fotoclub Crea Wommelgem, zal de werken beoordelen voor 15 mei 2022. Daaropvolgend zullen de deelnemers per email worden ingelicht over de uitslag van de wedstrijd. Desgevallend kan de jury bijkomende raadgevingen geven teneinde de deelnemers te stimuleren hun fotografische kennis te verhogen en/of hun ingezonden werk verder te verbeteren.
 9. Fotoclub Crea Wommelgem zal daarna een selectie van de ingezonden werken op een ereplaats op haar website plaatsen met vermelding van de naam van de auteur en de titel van het werk.
 10. Van de beste vijf geklasseerde werken wordt een gratis afdruk aangeboden aan de auteurs ervan. De beste drie werken komen bovendien in aanmerking voor een bijkomende prijs. Bovendien wordt een selectie van de mooiste werken getoond op het jaarlijks fotosalon.
 11. Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.
Scroll Up
%d bloggers liken dit: